Nájdete nás

Občianske združenie 
Košická aréna
STEEL ARÉNA


Nerudova 12
040 01 Košice

zapísané: v registri vedenom Ministerstvom vnútra SR,  č. spisu: VVS/1-900/90-22505

IČO: 35556501
IČ DPH: SK 2021839941

Tel: + 421 55 333 75 33
 

  sekretariatsteelarena.sk

Vedenie Steel Arény

Ing. Igor Havrila

generálny manažér
  ihavrilasteelarena.sk

 

Vladimír Kanuščák

technický manažér 
  vkanuscaksteelarena.sk

 

Občianske združenie Košická aréna
STEEL ARÉNA

Nerudova 12
040 01 Košice

zapísané: v registri vedenom Ministerstvom vnútra SR, 
č. spisu: VVS/1-900/90-22505
IČO: 35556501
IČ DPH: SK 2021839941

Kontakt

+421 55 333 75 33

sekretariatsteelarena.sk

facebook steelarena