Nájdete nás

Košická aréna


Nerudova 12
040 01 Košice

zapísané: v registri vedenom Ministerstvom vnútra SR,  č. spisu: VVS/1-900/90-22505

IČO: 35556501
IČ DPH: SK 2021839941

Tel: +421 55 300 96 66
 

  sekretariatsteelarena.sk

Vedenie Košickej arény