Informácie pred vstupom

Vážení návštevníci,

pre zabezpečenie plynulého priebehu našich
podujatí si Vás dovoľujeme požiadať o dodržiavanie nasledujúcich pokynov:

Zákaz vstupu so zbraňami
a nebezpečnými predmetmi

Všetci návštevníci pri vstupe absolvujú bezpečnostnú kontrolu, pri ktorej im nebezpečné predmety odoberú bez možnosti získať ich späť. Zadržané veci budú uložené do špeciálnych nádov a neskôr poputujú do zberne odpadov. Určite so sebou nenoste dáždniky, kovové, ostré či drevené predmety. Neberte so sebou bicykle, detské kočiare, kolieskové korčule alebo iné prepravné prostriedky.

Usporiadatelia návštevníkom odoberú aj prípadnú zábavnú pyrotechniku či iné predmety, ktoré by mohli ohroziť zdravie ostatných návštevníkov, alebo poškodiť vnútorné zariadenie a vybavenie STEEL
ARÉNY.

Nevpustia vás ani s jedlom ani akoukoľvek, aj PVC fľašou. O vaše občerstvenie však bude postarané, priamo v aréne je k dispozícií niekoľko bufetov, barov, reštaurácia, nápojové a kusové automaty.

 

Zákaz fajčiť

V celom objekte platí prísny zákaz fajčiť! Počas prestávok je fajčenie umožnené len vonku pred hlavným vchodom.

Neprehliadnite,

Ďalšie dôležité informácie nájdete na zadnej stranke vstupenky Ticketportálu. Venujte, prosíme, pozornosť aj týmto pokynom.

Ako prechádzať turniketom

1. 

Na turnikete svieti červený krížik a prechod nie je povolený.

2.

Do štrbiny v turnikete (kam svieti červené svetlo) vložte vstupenku čiarovým kódom hore a dovnútra. 

3.

Po úspešnom overení vstupenky sa rozsvieti zelená šipka, na displeji sa objaví "PRECHOD POVOLENÝ" a mechanické zariadenie uvoľní prechod cez turniket pre 1 osobu.