Prenájom SKYBOXOV/lóži

STEEL ARÉNA disponuje 40 SKY BOX-ami


Medzi nájomcom lóže a Občianskym združením KOŠICKÁ ARÉNA bude uzavretá zmluva o marketingovej spolupráci, z ktorej pre nájomcu lóže vyplynú nasledujúce výhody:

  • získanie prenájmu lóže na obdobie 15 rokov s možnou opciou na ďalšie obdobie podľa dohody
  • získanie reklamnej plochy na prenajatej lóži na obdobie 15 rokov s možnou opciou na ďalšie obdobie podľa dohody, kde nájomca môže prezentovať logo svojej spoločnosti (náklady na výrobu a montáž reklamného zariadenia bude znášať KOŠICKÁ ARÉNA)
  • získanie bezplatných permanentiek na domáce zápasy hokejového klubu HC KOŠICE v slovenskej EXTRALIGE na obdobie 15 rokov, vrátane zápasov play off.  Počet permanentiek bude identický s počtom miest v danej lóži.
  • možnosť získania partnerstva s Občianskym združením KOŠICKÁ ARÉNA a jeho odprezentovanie vo všetkých propagačných materiáloch STEEL ARÉNY a na webovej stránke www.steelarena.sk
  • právo na informovanie o pripravovaných akciách v STEEL ARÉNE a možnosť prednostnej rezervácie väčšieho počtu lístkov na dané podujatie
  • možnosť obdržania pozvánok na akcie organizované KOŠICKOU ARÉNOU
  • pri inom ako hokejovom podujatí organizovanom hokejovým klubom HC KOŠICE získava nájomca lóže možnosť zakúpenia si vstupenky s najnižšou cenou stanovenou organizátorom podujatia. Počet vstupeniek bude identický s počtom miest v danej lóži, v závislosti od charakteru podujatia a viditeľnosti z danej lóže.

GLOBAL FINA, s.r.o. Vám ponúka

 

  • aréna catering
  • servis až do „SKY BOXU“.

Kontakt:
Stanislav Kurilak

  objednavkyglobalfina.sk
  +421 903 993 300

Zároveň Vás radi privítame v našich bufetoch, baroch a reštaurácií.

Občianske združenie Košická aréna
STEEL ARÉNA

Nerudova 12
040 01 Košice

zapísané: v registri vedenom Ministerstvom vnútra SR, 
č. spisu: VVS/1-900/90-22505
IČO: 35556501
IČ DPH: SK 2021839941

Kontakt

+421 55 333 75 33

sekretariatsteelarena.sk

facebook steelarena