Podklady pre zmluvu na podujatie

Spoločnosť

Prázdny

Prázdny

V zastúpení

Prázdny

 

Podujatie

Prenájom na dobu (vrátane doby montáže a demontáže)

Začatok prenájmu Steel Arény

Koniec prenájmu

Predstavenie sa bude konať 

Začatok podujatia

Koniec podujatia

Ďalšie predstavenie sa bude konať 

Začatok podujatia

Koniec podujatia

** povinné vyplniť len pri viacerých predstaveniach

Ďalšie predstavenie sa bude konať 

Začatok podujatia

Koniec podujatia

** povinné vyplniť len pri viacerých predstaveniach

Podklady sú nezáväzné.

Občianske združenie Košická aréna
STEEL ARÉNA

Nerudova 12
040 01 Košice

zapísané: v registri vedenom Ministerstvom vnútra SR, 
č. spisu: VVS/1-900/90-22505
IČO: 35556501
IČ DPH: SK 2021839941

Kontakt

+421 55 333 75 33

sekretariatsteelarena.sk

facebook steelarena