ARENA PROMOTION

Pre potreby organizovania rôznych spoločensko-kultúrnych podujatí sme v januári 2012 založili promotérsku agentúru ARENA PROMOTION s.r.o. Sme schopní zorganizovať akékoľvek kultúrno-spoločenské podujatie.

Projekty Areny Promotion na

Projekty Arena promotion s.r.o.
 

rok 2012 - Michal David
rok 2013 - Hviezdny večer
rok 2013 - Tichá noc s ALEXANDROVCAMI       
rok 2015 - STEEL ARÉNA LASER FEST
rok 2015 - Eros Ramazzotti
rok 2016 - 10. výročie steel areny 
13-14.5.2016 
rok 2016 - BRYAN ADAMS, 8.10.2016
rok 2016 - OMEGA, 10.12.2016
rok 2017 - 11. Výročie Steel Arény, 25-26.05.2017

rok 2017 - PINK FLOYD Project Lt, 07.12.2017  
rok 2017 - POPOLUŠKA čarovný muzikál na ľade, 09.12.2017
rok 2017 - The best of OMEGA, 16.12.2017

Info o spoločnosti:

Obchodné meno: Arena Promotion s. r. o.
Sídlo: Nerudova 12, 040 01 Košice
Zastúpený: Ing. Emília Krešňáková, konateľ
 

Bankové spojenie: VÚB a. s.
Číslo účtu: 2967465157/0200
IČO: 46492011
DIČ: 2820012228
 

zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 28971/V