Prenájom ľadovej plochy

Steel aréna a Tréningová hala

od 1. 1. 2012
 

 časové pásmo cena (bez DPH/hod.)
 6:00 – 20:00 190,00
 20:00 – 22:00 170,00
 od 22:00 120,00


Podmienky prenájmu ľadovej plochy platia aj pre profesionálne športové kluby

Kontakt:


Vladimír Kanuščák

technický manažér STEEL ARÉNY

  +421 911 589 668

  vkanuscaksteelarena.sk

Občianske združenie Košická aréna
STEEL ARÉNA

Nerudova 12
040 01 Košice

zapísané: v registri vedenom Ministerstvom vnútra SR, 
č. spisu: VVS/1-900/90-22505
IČO: 35556501
IČ DPH: SK 2021839941

Kontakt

+421 55 333 75 33

sekretariatsteelarena.sk

facebook steelarena