Prenájom ľadovej plochy

Steel aréna a Tréningová hala

od 1. 1. 2012

 časové pásmo cena (bez DPH/hod.)
 6:00 – 20:00 190,00
 20:00 – 22:00 170,00
 od 22:00 120,00


Podmienky prenájmu ľadovej plochy platia aj pre profesionálne športové kluby.