Prenájom ľadovej plochy

Steel aréna a Tréningová hala

od 1. 1. 2012

 časové pásmo cena (bez DPH/hod.)
 6:00 – 20:00 190,00
 20:00 – 22:00 170,00
 od 22:00 120,00


Podmienky prenájmu ľadovej plochy platia aj pre profesionálne športové kluby.

V prípade Vášho záujmu, prosím pošlite požiadavku na adresu office@steelarena.sk resp. vyplňte formulár.

V požiadavke prosím špecifikujte Vaše identifikačné údaje, predpokladaný deň v týždni, časové pásmo (6:00-9:00, 9:00-14:00, 14:00-20:00, 20:00-22:00, 22:00-24:00), prípadne aj presný čas v rámci vybraného časového pásma.

Ponúkame vždy upravenú ľadovú plochu, čisté a príjemné prostredie. Finálny termín dostupnosti ľadovej plochy sa bude odvíjať od platných proti-pandemických opatrení. Ďakujeme.

Predbežná rezervácia