Technické údaje

Parametre Steel Arény

Počet miest na sedenie: 8347
Počet lóži: 40
Centrálny vstup – sever: 1
Počet turniketov: 22 
Únikové východy: 17 (SZ, JZ, V)
Výška haly – svetlík: 34 m
Dĺžka oblúka: 133,8 m 
Sklon hľadiska – horné tribúny: 42°
Sklon hľadiska – dolné tribúny: 28°
Hmotnosť informačnej kocky: 2800 kg
Výkon hlavného osvetlenia: 100 kw /max.1400 lx/
Núdzové osvetlenie zázemia: 663 ks svietidiel
Pracovné osvetlenie lávky oblúka: 42
Hlavné osvetlenie: 132 ks svietidiel
Efektové osvetlenie: 48 + 16 ks svietidiel
Hlavné reproduktory: 48 ks
Výťahy pre VIP a invalidov: 1
Počet bufetov: 10
Celková hmotnosť oceľovej konštrukcie: 3200 t
Transformátory o výkone: 1000 a 1600 kVA
Náhradný zdroj: 250 kVA
Ročná spotreba el. energie: cca. 2200 MWh 
Dĺžka chladiaceho systému: 32 km

» pre viac informácií kliknite TU.

Rozmery hracej plochy (javiska)

Dĺžka hracej plochy: 60m
Šírka hracej plochy: 30 m
Vzdialenosť od zadného mantinelu (stred) ku bránkovej čiare: 4 m
Vzdialenosť od zadného mantinelu (stred) k modrej čiare:  17,2 m
Vzdialenosť od modrej čiary ku červenej: 9 m
Výška mantinelov: 112 cm merané od betonóvej chladiacej dosky
Výška ochranných skiel za bránou: 2 400 mm , hrúbka 15 mm , za bránou a v oblúkoch
Výška ochranných skiel po krajoch: 1 800 mm , hrúbka 12 mm, po dlhých stranách , na striedačkách a trestnej lavici
Vzdialenosť mantinelu ku divákom: 2,4 m

Striedačky (vchod na plochu)

 • dĺžka: 12 m

 • šírka: 2,05 m
 • veľkosť otvoru dverí: 1 m

Sieť za bránami

 • dĺžka: 43m
 • výška: 10m

Trestné lavice (vchod na plochu)

 • dĺžka: 13,9 m
 • šírka: 2,05 m
 • veľkosť otvoru dverí: 1m

Veľkosť otvoru pre rolbu: 3,6 m
Veľkosť otvoru pre zdravotnikov: 2,2 m

Videokocka
COLOSSEO JUMBOTRON

Základné parametre 

 • 4 hlavné veľké LED obrazovky s pixelom    P8 (8 mm)
 • 4 pomocné malé LED obrazovky s pixelom P8 (8 mm)
 • 2 LED prstence s pixelom P10 (10 mm) (umiestnené nad a pod kockou)

Reklamný pás 2ks

 • pixel 12 mm
 • technológia SMD 3v1
 • rozmer 66050 x 768 mm
 • plocha spolu 101,45 m2
 • rozlíšenie 5504 x 64 pixelov
 • hrúbka max. 70 mm

Hlavné obrazovky 4ks

Malé obrazovky 4ks

pixel 8.0 mm

pixel 8.0 mm

technológia SMD 3v1

technológia SMD 3v1

rozmer 5120 x 3072 mm

rozmer 1020 x 3072 mm

plocha 1ks 15,73 m2

plocha 1ks 3,15 m2

plocha 4ks 62,915 m2

plocha 4ks 12,583 m2

rozlíšenie 640x384 px

rozlíšenie 128x384 px

 

Prstenec dole 1ks

Prstenec hore 1ks

pixel 10 mm

pixel 10 mm

technológia SMD 3v1

technológia SMD 3v1

rozmer 20160 x 640 mm

rozmer 29760 x 640 mm

plocha 12,902 m2

plocha 19,046 m2

rozlíšenie 2016 x 64 px

rozlíšenie 2976 x 64 px