Vozičkári a imobilní

Pre imobilných návštevníkov je v STEEL ARÉNE vyhradená časť nad sektorom B12.

Pri vstupe do Arény


Použite špeciálne označený vchod v časti A (pravé/západné krídlo).

Na 1. poschodie sa presuniete výťahom (ten sa nachádza priamo pri vchode).
Počas zápasu je pre vás zabezpečený prístup k občerstveniu formou baru nad sektorom A13.


Vozíčkari majú vstup do STEEL ARENY zdarma v sektore B12, kde sa môžu presunúť  výťahom, pri obmedzenej kapacite 22 miest pričom doprovod je povinný zakúpiť si vstupenku podľa vlastného uváženia, odporúčame v sektore B12. Ak si zakúpi vstupenku v inom sektore do sektoru B12 bude vpustený a bude mu umožnené byť pri vozíčkarovi ako doprovod.

Povolená je ako doprovod len 1 osoba.
V prípade ,že sa táto kapacita naplní,
nebudú na akciu vpustení.

Toto rozhodnutie sa môže meniť podľa charakteru podujatia a  rozhodnutia organizátora podujatia.