Hotel Aréna

Základné údaje o stavbe

Existujúci objekt  bývalého Club hotela má jedno podzemné (čiastočne zapustené) a 5 nadzemných podlaží a strešnú nadstavbu.

Objekt bol pôvodne využívaný ako hotel s dvoma reštauráciami, neskôr ako administratívna budova.

Hlavný vstup do objektu je ponechaný zo severnej fasády. Tvorí ho zádverie so vstupom do hotelovej haly s plánovanou recepciou a zázemím recepcie.

Z haly bude prístupná reštaurácia, existujúce WC návštevníkov doplnené o WC pre imobilných, výťah s úpravou pre imobilných prepojený dverami aj so vstupnou halou STEEL ARÉNY, existujúce schodisko bude ponechané.

Zázemie reštaurácie ostane prepojené
s kuchyňou situovanou v 1. podzemnom podlažía s kaviarňou na 2. nadpodzemnom podlaží.

 

1. Podzemné podlažie

Má upravený zásobovací vstup a bude doplnené novým schodiskom. Stavebnými úpravami dôjde k preriešeniu kuchyne pre súčasné potreby so skladovým zázemím a priestormi pre zamestnancov. Vykurovanie Hotela a príprava teplej úžitkovej vody bude realizovaná cez odovzdávaciu stanicu tepla.
 

2. Nadzemné podlažie

Na druhom nadzemnom podlaží sa bude nachádzať kaviareň a zázemie administratívy Hotela.
 

3. a  4. Nadzemné podlažie

Je riešené ako ubytovacia časť s 9 dvojlôžkovými izbami a 1 apartmánom.
 

5. Nadzemné podlažie

Okrem ubytovacej časti 1 apartmán a 7 dvojlôžkových izieb je plánovaný priestor pre SKY LOUNGE s vlastným barom a hygienickým zázemím. 
Priestor SKY LOUNGE má slúžiť ako komfortný klubový priestor, odkiaľ môže návštevník priamo sledovať športové alebo kultúrne podujatie a popri tom mať zabezpečené občerstvenie na vysokej úrovni. Tento priestor je riešený ako dvojpodlažný – prepojený so 6. nadpozemným podlažím.

 

6. Nadzemné podlažie

je navrhované v priestore existujúcej strechy a objektu dnešnej nadstavby. Dispozične sú v priestore riešené 2 dvojlôžkové izby a 1 apartmán. Samostatnou časťou je priestor SKY LOUNGU s vlastným barom a hygienickým zázemím.

 

V HOTEI ARÉNA bude vytvorené, resp. obnovené gastro prevádzky a ubytovanie pre hostí ako aj účastníkov športových a kultúrno spoločenských podujatí organizovaných v STEEL ARENE.


V STEEL ARÉNE a Tréningovej hale sa každoročne odohrá:  

- vyše 100 hokejových zápasov (mládežníckych, juniorských a dospelých extraligových),  
- cca 20 kultúrnych podujatí,
- cca 5 športových nehokejových podujatí.

Práve pre potreby vyššie spomenutých podujatí má slúžiť znovu zrekonštruovaný Hotel Arena a zabezpečiť tak dôstojné ubytovacie, reštauračné a spoločenské služby.
Zároveň má slúžiť aj pre širokú verejnosť a ponúknuť svoje služby pre organizovanie iných spoločenských podujatí (svadby, promócie, bankety, oslavy.

 

Občianske združenie Košická aréna
STEEL ARÉNA

Nerudova 12
040 01 Košice

zapísané: v registri vedenom Ministerstvom vnútra SR, 
č. spisu: VVS/1-900/90-22505
IČO: 35556501
IČ DPH: SK 2021839941

Kontakt

+421 55 333 75 33

sekretariatsteelarena.sk

facebook steelarena