MEJDAN ROKU 2018 - MICHAL DAVID

Kultúrno-spoločenské podujatia 11.12.2018 STEEL ARENA 19:00
Michal David opäť v STEEL ARÉNE

Dátum a miesto konania/Date and place of event:

11.12.2018 - Steel Aréna Košice, Nerudova 12, Košice

Ceny vstupeniek sa budú postupne navyšovať!
Zľavy/Discounts: bez nároku na zľavy/without any discounts.

Najbližšie podujatia

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nenašli sa žiadne podujatia.

KALENDÁR PODUJATÍ

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

hokej HC Košice

kultúrno-spoločenské podujatia
(koncerty, show a iné)

športové podujatia

ZÁPASY HC KOŠICE

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nenašli sa žiadne podujatia.

Spolupráca

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Košická aréna vstúpila s Košice región turizmus do vzájomnéj spolupráci
týkajucej sa podpory, propagácii a informovanosti verejnosti ohľadom turistických a súvisiacich možností Košického kraja.