MEJDAN ROKU 2018 - MICHAL DAVID

Michal David opäť v STEEL ARÉNE
19:00
Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny

Dátum a miesto konania/Date and place of event:

11.12.2018 - Steel Aréna Košice, Nerudova 12, Košice

Ceny vstupeniek sa budú postupne navyšovať!
Zľavy/Discounts: bez nároku na zľavy/without any discounts.

Najbližšie podujatia

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

kalendár podujatí

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

hokej  HC Košice

kultúrno-spoločenské podujatia
(koncerty, show a iné)

športové podujatia

zápasy HC KOŠICE

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Novinky

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Občianske združenie Košická aréna
STEEL ARÉNA

Nerudova 12
040 01 Košice

zapísané: v registri vedenom Ministerstvom vnútra SR, 
č. spisu: VVS/1-900/90-22505
IČO: 35556501
IČ DPH: SK 2021839941

Kontakt

+421 55 333 75 33

sekretariatsteelarena.sk

facebook steelarena