Podklady pre zmluvu na podujatie

Spoločnosť

Prázdny

Prázdny

V zastúpení

Prázdny

 

Podujatie

Prenájom na dobu (vrátane doby montáže a demontáže)

Začatok prenájmu Steel Arény

Koniec prenájmu

Predstavenie sa bude konať 

Začatok podujatia

Koniec podujatia

Ďalšie predstavenie sa bude konať 

Začatok podujatia

Koniec podujatia

** povinné vyplniť len pri viacerých predstaveniach

Ďalšie predstavenie sa bude konať 

Začatok podujatia

Koniec podujatia

** povinné vyplniť len pri viacerých predstaveniach

Podklady sú nezáväzné.