Fond na podporu športu bol zriadený s cieľom zabezpečiť efektívnu podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie SR.

Košická aréna o.z. pripravuje v spolupráciu s FNPŠ rekonštrukciu haly s cieľom zlepšiť energetickú efektívnosť stavby. 

 

Verejné obstarávanie

 v súčanosti neprebieha žiadne verejné obstarávanie

Verejná obchodná súťaž

 

Chladenie haly a vzduchotechnika

Doplnenie:  Vysvetlenie a doplnenie informácii vo výzve a podklady vo formáte DWG